LOGO SEKOLAH KIBLAH

WARNA PUTIH

Melambangkan kebersihan dan kesucian diri zahir dan batin dalam segala aspek kehidupan

KAABAH

Menunjukkan kesyumulan tekad dan iltizam dalam merealisasikan sesuatu perkara ke arah memurnikan aqidah dan keimanan sebagai seorang muslim sejati.

BUKU / AL QURAN

Menimba dan mencari ilmu pengetahuan dan pendidikan di dunia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul S.A.W

BINTANG 5 PENJURU

Asas amalan yang diredhai berdasarkan Rukun-Rukun Islam yang berpaksikan sunnah ar -Rasul

WARNA BIRU

Melambangkan ketegasan, keberanian serta toleransi dalam melaksanakan dan menegakkan kebenaran pada perkara yang hak

BINTANG 6 PENJURU

Simbol keimanan yang teguh terhadap Rukun-Rukun Iman sebagai asas Tauhid dalam kehidupan manusia