PENSIJILAN KEMAHIRAN

 

Program ini menggunakan kaedah persijilan di bawah Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). SKM adalah merupakan satu kaedah pensijilan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.

KALENDAR AKTIVITI KIBLAH ( SEPANJANG OKTOBER & NOVEMBER 2018 )
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00