OBJEKTIF DAN HALA TUJU

 

  • Membantu pelajar untuk menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran selain mengekalkan program tahfiz sedia ada.
  • Meningkatkan ekonomi Umat Islam dengan melahirkan lebih ramai Usahawan Muda Islam yang mahir.
  • Bekerjasama dengan pihak Industri bagi menyediakan tempat latihan bagi pelajar.
  • Membantu pelajar-pelajar menceburi pekerjaan dalam bidang kemahiran yang diminati.
  • Membina infrastruktur yang baik demi memberi prasarana eksklusif kepada pelajar dan tenaga pengajar.
  • Membangunkan sebuah Pusat Latihan Keusahawanan Islam dalam pelbagai bidang ilmu kemahiran.
  • Melahirkan Usahawan Muda Islam yang kompeten & bersahsiah mulia.
  • Memberikan ilmu & kemahiran yang bersesuaian dengan permintaan industri.
KALENDAR AKTIVITI KIBLAH ( SEPANJANG OKTOBER & NOVEMBER 2018 )
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00