FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH KIBLAH

 

Falsafah Pendidikan Negara menjadi teras kepada Falsafah Pendidikan Sekolah Kiblah. Pendidikan yang disediakan adalah bagi mengintegrasikan pengajian Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dengan pendidikan Islam yang berorientasikan Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk melahirkan cendekiawan Islam di bidang teknokrat, sains, perniagaan dan lain-lain untuk melahirkanpemimpin masyarakat yang profesional, dinamik, berkaliber, berdikari, berinovatif, berketrampilan dan berwawasan untuk menangani, menghayati dan merealisasikan bidang duniawi dan ukhrawi dalam menghadapi cabaran terkini demi kesejahteraan hidup bagi generasi Wawasan 2020.

KALENDAR AKTIVITI SK & MTK
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00