PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

 

PENGENALAN

 • Program Kecemerlangan Akademik yang dijalankan di Sekolah Kiblah adalah berdasarkan kepada KSSM yang dilaksanakan di seluruh negara.
 • Kurikulum YAKIN adalah mata pelajaran tambahan kepada KSSM dan merupakan ciri utama kurikulum Kiblah.
 • Pelajar-pelajar Kiblah akan melalui sistem pendidikan yang berintegrasikan pendidikan akademik KSSM, KY dan akhlak Islam.

 

MATLAMAT

 • Melahirkan para pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik serta mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan positif supaya dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada diri, keluarga, sekolah, masyarakat, agama dan negara.
 • Mencapai tahap kecemerlangan dalam PT3, SPM dan Sijil Kurikulum YAKIN ( KY ).
 • Meminimumkan markah 60% untuk semua mata pelajaran dalam peperiksaan dan ujian.

 

STRATEGI 

 • Pelajar-pelajar tingkatan 1 didedahkan dengan kemahiran-kemahiran belajar, berfikir dan menyelesaikan masalah oleh semua guru mata pelajaran.
 • Program yang merangkumi pengajaran dan pembelajaran dari tingkatan 1 hingga 6, dengan penekanan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki PT3, SPM dan Sijil KY dan Thanawi Kiblah.
 • Program latih tubi semasa prep malam untuk semua tingkatan.
 • Program hujung minggu untuk pelajar tingkatan 2,3,4 dan 5.
 • Program latih tubi intensif selepas peperiksaan percubaan PMR dan SPM.
 • Program pengkayaan bagi pelajar cemerlang.
 • Program klinik bagi pelajar sederhana.
 • Melaksanakan program Mentor Mentee.
 • Program pemulihan bagi pelajar lemah.
 • Program pertukaran soalan dan skima jawapan di antara sekolah-sekolah peringkat zon, negeri atau daerah.
 • Ceramah teknik menjawab soalan mengikut format PT3, SPM dan Sijil KY oleh penceramah jemputan.
 • Menyediakan borang “Aku Janji” oleh pelajar selepas sesuatu ujian atau peperiksaan di peringkat sekolah.
 • Program Kerjaya bagi pelajar yang tamat peperiksaan PT3, SPM dan Sijil KY.
KALENDAR AKTIVITI SK & MTK
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00